Privacy statement

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring van Propulz.tP wordt beschreven welke persoonsgegevens worden gevraagd en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Propulz.tP gebruikt de persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren:

  • Als je je aanmeldt voor een training of een boek bestelt, is je naam, e-mailadres en adres nodig om een factuur te maken, de boeking te bevestigen, de bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Het telefoonnummer is wenselijk om contact op te nemen bij eventuele vragen. 
  • Betaling van de bestelling verloopt via een iDeal of via een factuur die wordt verstuurd via een mail met een verzoek om de kosten over te maken.
  • Bij aanmelding voor digitale informatie wordt je voornaam en e- mailadres gevraagd. Je blijft lid zoals je dat zelf wilt. Je ontvangt maximaal één keer per maand een mail met inspiratienieuws, met daarin inspiratie, tips, aanbiedingen en/of informatie. Je kunt je te allen tijden uitschrijven onderaan iedere e-mail die je ontvangt. Ook kun je altijd je eigen gegevens aanpassen.
  • Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die ik krijg van bezoekers helpen mij om de site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Feedback kun je geven door een e-mail te sturen naar titeke@propulztp.nl.
  • Voor het adverteren op Facebook en Instagram maak ik gebruik van de gegevens (land, geslacht, leeftijd) die over jou bekend zijn bij Facebook en Instagram. Deze gegevens helpen mij om de advertentie te laten zien aan die personen voor wie mijn producten en diensten interessant zijn. Deze gegevens zijn algemeen en niet terug te leiden tot jou als persoon. 

Samenwerking met derde partijen

Propulz.tP gebruikt de gegevens alleen zelf, maar het kan nodig zijn om gegevens door te geven aan anderen: 

  • Alle gegevens die je via mijn website ter beschikking stelt worden opgeslagen op de servers van de hostingprovider. Zij hebben de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derde tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.
  • Breinvoorkeuren NBI is het bedrijf dat inlogcodes regelt voor vragenlijsten NBI. Zij hebben hun eigen privacyverklaring die te vinden is op http://breinvoorkeuren.nl.
  • Quivive/Q-cast is het bedrijf dat inlogcodes regelt voor de online zwembadopleidingen. Zij hebben hun eigen privacyverklarting die te vinden is op www.quivive.org.
  • PostNL ontvangt eventueel je naam, adresgegevens en e-mail adres voor het versturen van je bestelling alsmede om, indien van toepassing je op de hoogte te houden via de track & trace. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van PostNL voor meer informatie: https://www.postnl.nl/privacy-verklaring/.
  • De gegevens die op de facturen staan geven we door aan onze accountant.

Propulz.tP verkoopt je gegevens niet

Propulz.tP zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de training of bestelling. Ook de door mij ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Bewaren van persoonlijke gegevens

Gegevens verstrekt ten behoeve van het uitvoeren en verwerken van een opdracht, bestelling, actie of prijsvraag worden maximaal 7 jaar bewaard. 

Gegevens inzien

Je hebt altijd het recht om de door Propulz.tP opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en/of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een email met je verzoek naar info@propulztp.nl. Via deze mail kun je ook contact opnemen als je bezwaar wil maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens. 

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonlijke gegevens door Propulz.tP en kom je er met mij niet uit? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalekmelding

Propulz.tP is verplicht om bij datalekken melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal ik mijn klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Contactgegevens

Propulz.tP, Wite Finne 17, 9084 DB Goutum

Voor vragen, opmerkingen of andere zaken ben ik op werkdagen telefonisch bereikbaar via 06-44860998. Je mag me via dit nummer ook een WhatsApp bericht sturen. Daarnaast ben ik ook te bereiken via het volgende e-mail adres: titeke@propulztp.nl.